A K+K Kft. tervezési és szélesebb körű mérnökszolgálati tevékenysége a következőkre terjed ki.

 • Előmunkálatok:
  • állapotfelvétel, felszíni, felszín alatti vizek és szennyvizek vízkémiai vizsgálata,
  • környezeti hatásvizsgálat,
  • kisminta-kísérletek.
 • Tanulmányok:
  • szakvélemény,
  • koncepcióterv,
  • megvalósíthatósági tanulmány,
  • beruházási javaslat,
  • ajánlati terv,
  • környezeti hatástanulmány,
  • környezetvédelmi felülvizsgálat,
  • gazdaságossági vizsgálatok.
 • Kiviteli tervek:
  • általános tervektől a részlettervekig,
  • üzemelési és karbantartási utasítások minden szaktervezési területre.
 • Tervezői művezetés:
  • a kivitelezés minden fázisában.
 • Próbaüzem irányítása:
  • próbaüzemi utasítás készítése,
  • mintavételek, felszíni, felszín alatti vizek és szennyvizek vízkémiai vizsgálata,
  • személyzet betanítása,
  • próbaüzemi zárójelentés készítése.
 • Beruházások lebonyolítása:
  • támogatási pályázatok elkészítése,
  • vállalkozói pályázati kiírások elkészítése és értékelése,
  • teljes körű műszaki ellenőrzés.

A K+K Kft. részletezve, a következő témákban vállalkozik az előzőek szerinti feladatokra:

 • Árvízvédelmi és vízrendezési feladatokra:
  • Árvízvédelem, Tó- Holtág- folyómeder szabályozás,
  • Vízgazdálkodási környezet- és vízminőség védelmi létesítmények
  • Árvízvédelmi védőtöltések tervezése, rekonstrukciója
  • Nyíltvízfolyású műtárgyak (átereszek, zsilipek) tervezése
 • Csatornázás kommunális és ipari szennyvízre:
  • gravitációs, nyomás alatti és vegyes rendszerek,
  • egyesített rendszerű szennyvíz- és csapadékvíz-csatornák,
  • beton, kerámia és műanyag csővezetékek,
  • normál méretű és nagy átmérőjű főgyűjtők,
  • kitakarásos és kitakarás nélküli építési módok.
 • Szennyvíztisztítás kommunális és ipari szennyvízre (aerob és anaerob biológiai, mechanikai és kémiai technológiák):
  • kis kapacitású telepek ( 50 - 200 m3/d),
  • közepes kapacitású telepek ( 200 - 10 000 m3/d),
  • nagy kapacitású telepek ( 10 000 - 800 000 m3/d),
  • elhelyezés élővízbe, ill. öntözőtelepek tervezése.
 • Szennyvíziszap-kezelés:
  • aerob és anaerob stabilizálás (mezofil, termofil),
  • víztelenítés, szárítás - granulálás,
  • komposztálás segédanyaggal (mezőgazdasági ill. városi hulladékkal, tőzeggel),
  • iszapok mezőgazdasági elhelyezése.
 • Vízhálózatokra:
  • Víziközművek közüzemi hálózatai
  • Háztartási és veszélyes hulladék-kezelés:
  • gyűjtési rendszerek,
  • válogatás,
  • depóniák gázhasznosítással és anélkül,
  • komposztáló és egyéb komplex hulladék feldolgozó rendszerek.
 • Környezetvédelem:
  • környezeti hatásvizsgálatok,
  • szennyezett területek szanálása,
  • sérült vízfolyások és tavak rehabilitációja.
A K+K Kft. a felsorolt témákon belül és ilyen irányú speciális megbízások esetén egyedileg is a következő szaktervezési feladatokat vállalja:
 • technológiai folyamatok (szennyvízkezelés, hulladékkezelés, szennyvízelvezetés, stb.),
 • mélyépítési műtárgyak,
 • ipari és szociális épületek komplett tervezése (épületgépészettel, villamos installációval, belsőépítészettel, stb.)
 • gépészet (adaptációs és konstrukciós tervezés),
 • villamos energiaellátás, kis- és középfeszültségű kapcsoló-berendezések,
 • vezetékhálózatok, erősáramú automatika,
 • mérés, automatizálás, irányítástechnikai rendszerek,
 • szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása
 • mezőgazdasági területek meliorációja, agronómiai tervezés
 • vízfolyásrendezés, belvízrendezés, mesterséges tavak és tározók,
 • természetes vizek partvédő művei.
Referencia képek